Moroccan suite

bar stairs.png

פרוייקט לימודי שעסק בעיצוב סוויטה לשייח בבית מלון בירושלים, בפרוייקט זה השתמשתי בהרבה בדים ותבניות מרוקאיות, גם במבנה עצמו השתמשתי בהרבה אזכורים מהתרבות המרוקאית.

האתגר האמיתי בפרוייקט היה לשמור על מודרניות עם כל המסורתיות שנלווית לטקסטורות והבדים המרוקאים.

interior design