private villa

וילה פרטית בבית שמש, פרוייקט בתהליך

בפרוייקט זה בעלת הדירה רצתה להגדיל את המרחב הציבורי בביתה על מנת שילדיה ונכדיה יוכלו להתארח אצלה ללא שום בעיה.

interior design