Velluto- botique hotel

interior design

"TAKE ME WHERE STIFF BECOMES VELVET..."

וולוטו הוא פרוייקט לימודי בסטודיו תמאטי שעסק בתכנון פנים, לפרוייקט קיבלנו מבנה לשימור בנמצא בתל אביב, בניין לודג'יה, והתבקשנו שלא לגעת כלל במעטפת החיצונית של המבנה. מה שהנחה אותי במהלך הפרוייקט ,הוא הרצון לייצר מלון שייתן תחושה של רומנטיות "גברית", על ידי שימוש בחומרים "גסים" עם חומרים "רכים", הרבה טקסטורות ותבניות שונות, ניסיתי לייצר מראה ייחודי שכמובן בעידן המדיות החברתיות ייתן מענה לכל אורח. כל הפרוייקט עצמו עוצב בפלטת צבעים של כחול וורוד, רציתי להראות שהשימו בוורוד וכחול לא מיועד רק לחדרי תינקוות ובעצם ההתייחסות שלנו לצבעים אל מול מגדר לא רלוונטיית כלל.