miss florentine

IMG_20150510_122132.jpg

מיס פלורנטין, פרוייקט לימודי בסטודיו שעסק באדריכלות היברידית, המגרש שניתן לנו במסגרת הפרוייקט היה ממוקם בשדרות וושינגטון שבפלורנטין. מטרת הסטודיו הייתה ליצור מבנה אדריכלי שמכיל בתוכו מגורים, מסחר ואיזור קהילתי. במהלך הפרוייקט האתגרים שעמדו בפניי היו, שמירת הבלוק המקורי של הבנייה בפלורנטין, היכולת לשלב מגורים עם מסחר בצורה שהם יוכלו לחדד אחד את השני, משיכת הקהל אל תוך המבנה על ידי שימוש באור טבעי וכמובן שייכות סביבתית.. הקונספט של המבנה התחיל מאומנות הגרפיטי, יצרתי קיר חוסם שממשיך את החזיתות הקיימות בפלורנטין ואת החזית של בניין המגורים עצמו משכתי אחורה ואפשרתי על ידי כך למגורים לקבל פרטיות מהרחוב, ובכך בחזית המבנה נוצרה לנו פלטפורמה ענקית לאומנות הרחוב הנפוצה בפלורנטין. לסיום, ניתן לראות על פי החתכים של המבנה את ההשפעה שיש לציבורי על פרטי ולהפך.

interior design